Yazım Kuralları

Spor, Sağlık ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, esas olarak yılda dört kez çevrimiçi olarak  yayınlanan hakemli bir dergidir  .

Dergiye gönderilen yazılar başka bir dergide/dergilerde incelenmemelidir.

Makalenin ilk sayfası aşağıdaki bilgileri içermelidir.

Makalenin başlığı, Türkçe ve İngilizce olmak üzere Cambira 14 punto olmalıdır.

Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve kurumsal bağlantı(lar)ı, Cambira 12 Punto (Yazar Adının Baş harfi Büyük ve Soyadı Harfleri hepsi Büyük) olmalıdır

Her yazar için Açık Araştırmacı ve Katılımcı Kimliği ( ORCID ).

ilgili yazar(lar)ın iletişim bilgileri,

Makalenin özeti ingilizce ve türkçe olmak üzere 250 kelimelik bir özet içermeli cambira 9 olmalıdır.

Anahtar kelimeler: (3 ile 5 kelime arasında olmalıdır) Anahtar Kelimeler başlığı cambira 9 punto ve koyu olmalıdır. 

Ana Başlıklar Cambira 12 punto koyu olmalıdır.

Satırarası 1,5 satır ve Cambira 11 punto olamlıdır.

Metin içi kaynak gösterimi ( Soyisim ve yıl olarak yazılmalı eğer yazar birden fazla ise yazar soy ismi ve ark. yılı yazılmalıdır.

Kaynakalar APA'ya göre yazılmalıdır. 

Lütfen Makale Şablonu ve Telif Hakkı Formu için Yazar rehberi Formlar ve Şablonlar kısmından ulaşabilirsiniz