Klasik Koşullanma ve Spor Eğitimi Açısından Doğurguları


Özet Görüntüleme: 716 / PDF İndirme: 666

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Spor, Spor Eğitimi, Klasik Koşullanma.

Özet

İnsan davranışları birçok dışsal uyaranın var olduğu bir çevrede, bu uyaranların etkisi altında kalarak şekillenmektedir. Bu bağlamda, sosyal bir varlık olan insanın davranışları ve bu davranışların oluşum süreci de daha gelişmiş ve medeni toplumların yaratılması açısından önemlidir. İşte bu noktada davranışçı akım içerisinde yer alan klasik koşullanma kuramı da insan davranışlarının nasıl şekillendiğini inceleyen bir teori olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların ve gençlerin gelişim sürecinde sporun yeri ve önemi dikkate alındığında spor eğitimini klasik koşullanma için bir uygulama alanı olarak görmek mümkündür. Bu çalışmada; spor eğitimi verilirken ve sporun uygulanageldiği ortamlarda antrenör ve eğiticilerin klasik koşullanmayı bir eğitim ve başarıya ulaşma aracı şeklinde kullanageldikleri gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, sportif açıdan daha gelişmiş ve daha başarılı bir toplum yaratılmasında klasik koşullanma bir araç olarak kullanılabilir.

Referanslar

Aktaş Üstün, N. (2021). Analyzing the Attitude towards Physical Education Lesson and Academic Motivation among High School Students, International Journal of Eurasian Education and Culture, 6(14), 1690-1713.

Balaban Salı, J. (2018). Verilerin Toplanması. A. Şimşek (Ed.), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri içinde (134-161). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Binbaşıoğlu, C. (1990). Gelişim Psikolojisi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Demirel, Ö. (2004). Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem Akademi.

İnanç, B. vd. (2008). Gelişim Psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi.

Karaca, E. Yazılı Metinlerde İçerik Düzenlemenin Öğrenmeye Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, 2008.

Kırdök, O. (2010). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi Ders Notu. Adana: Ç.Ü. Eğitim Fakültesi.

Küçükahmet, L. (2001). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Nobel.

Sönmez, V. (1997). Öğretmen Elkitabı. Ankara: Anı.

Varış, F. (1994). Eğitim Bilimine Giriş. Konya: Atlas.

Yetim, A. (2019). Türkiye’nin Spor Politikaları. A.Yetim (Ed.), Yönetim ve Spor içinde (373-429). Ankara: Gazi Kitabevi.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-22

Nasıl Atıf Yapılır

AYKIN, A. G., DEVECİ, A., YILDIZ, Ömer, & KARATUĞ, M. (2023). Klasik Koşullanma ve Spor Eğitimi Açısından Doğurguları . Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 22–28. Geliş tarihi gönderen https://www.ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/17