İntihal Politikası

İntihal ciddi bir sorundur ve bilimsel yazıları etkileyen en yaygın etik sorundur. Spor, Sağlık ve Eğitim Araştırmaları Dergisi hiçbir şekilde intihal yapılmasına izin vermez. Dergi politikamız gereği, gönderilen yazılar en az iki kez (değerlendirme sürecinde ve yayınlamadan önce) çakışan ve benzer metin durumlarını tespit etmek için intihal yazılımı ile taranır.

Gönderilen makaleleri taramak için "Turnitin" kullanıyoruz. % 20'in üzerinde bile yüksek benzerlik puanları, bir makalenin kabul edildikten sonra bile reddedilmesine neden olabiliir.

***Önemli not: Makalelerin Benzerlik Raporları DERGİ KURULU tarafından alınacaktır. Yazar(lar)ın raporları kabul edilmeyecektir.