İlkokul Çağındaki Çocuklarda Obezite ve Obeziteyi Etkileyen Faktörler


Özet Görüntüleme: 953 / PDF İndirme: 647

Yazarlar

  • Muhammed Bakır Aktürk Munzur Üniversitesi
  • Ercan SÖNMEZ Fırat Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Çocuk, Obezite, Kilo, Sağlık

Özet

Obezite, genellikle iki faktöre bağlı olan; ciddi ve devamlı bir hastalıktır. Bu faktörler kalıtsal ve çevresel olarak ikiye ayrılabilir. Obezite insan bünyesinde var olandan çok daha fazla düzeyde yağ tabakasının ve dokusunun bulunmasına bağlı olarak gelişir ve birden çok etkeni vardır. Obezitenin en önemli etkenlerini; hareketsiz kalma, beslenme ve yeme içme alışkanlıkları, yetersiz fiziksel aktivite, kişinin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, yaptığı doğum sayısı ve kalıtsallık oluşturmaktadır. Sadece doğum sonrası değil genetik olarak da bireylere aktarılan obezite gün geçtikçe hızla yayılmaktadır. Büyük bir oranda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde kendini gösterse de, dünya üzerindeki neredeyse her alanda obeziteye rastlamak mümkündür. Türkiye’de %30’un üzerinde görülen obezite günümüzde bir pandemi niteliğindedir. Ayrıca obezite sadece kendi çerçevesinde değil, beraberinde getirdiği birçok kronik rahatsızlıklarla birlikte incelenmelidir. Bu sebeple obezitenin insan vücudunda nerelere etki edip zarar verdiğinin bilinmesi, tedavi sürecini hızlandıracak ve iyi sonuçlar alınmasına yardımcı olacaktır. Bu çalışmada literatür tarama yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma 4 bölümden oluşmak üzere hazırlanmıştır. Giriş bölümünde obezitenin ne olduğundan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan bazı verilere yer verilmiştir. İkinci bölümde obezitenin oluşumunda etkili olan faktörler ele alınmış ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerinden, üçüncü bölümde obeziteye Türkiye ve Dünya çerçevesinde bakılmış, dördüncü bölümde ise obezitenin önüne geçmek için alınabilecek önlemlerden bahsedilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-26

Nasıl Atıf Yapılır

Aktürk, M. B., & SÖNMEZ, E. (2022). İlkokul Çağındaki Çocuklarda Obezite ve Obeziteyi Etkileyen Faktörler. Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 41–50. Geliş tarihi gönderen https://www.ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/4