Yaşlılıkta Egzersizin Kas-İskelet Sistemi Değişikliklerine Etkisi


Özet Görüntüleme: 1835 / PDF İndirme: 1380

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Yaşlanma, Kas-İskelet Sistemi, Egzersiz, Egzersizin Etkileri

Özet

İlerleyen yaş ile birlikte bireylerde birçok sistemde yaşlanma belirtileri ortaya çıkmaktadır. Yaşlılık yaşlanma sürecinin son evresidir. Bu dönemde kas-iskelet sisteminde dejenerasyonlar meydana gelmektedir. Bu dejenerasyonlar yaşlıyı günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlayıcı bir şekle dönüşebilmektedir. Yaşlıların bu durumla baş etme yollarının başında egzersiz gelmektedir. Aerobik (Direnç) Egzersizleri, esneklik egzersizleri, denge ve propriyoseptif egzersizler sayesinde yaşlıların dejenerasyonların önüne geçmeleri ve geriye çevirmeleri mümkün olabilmektedir. Yaşlı bireye özgü egzersiz programlarının ve fiziksel aktivitelerin birçok kronik hastalığa olumlu etki yaptığı yapılan literatür tarama çalışmalarında saptanmıştır. Yalnız bu programlar uygulanmadan önce yaşlının bireysel hastalıkları ve özellikleri göz önünde bulundurularak egzersiz programları hazırlanmalıdır. Yaşlılarda egzersiz programlarının ve fiziksel aktivitelerin başlangıcı noktasında sağlık profesyonelleri ile birlikte çalışmaları egzersize uyum kapasitelerini artıracaktır. Artan uyum ile birlikte yaşlı bireylerin fiziksel aktivite ve egzersiz programlarından sağlayacakları fayda maksimum düzeyde olacaktır.

Referanslar

Akın, G. (2017). Yaşlanmada Fiziksel Aktivite ve Egzersizin Yeri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED) 2017, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa 271-2

Arasıl, T. (2014). Yaşam Boyu Kas-İskelet Sisteminin Yaşlanması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara. Türk Osteoporoz Dergisi/Turkısh Journal of Osteoporosis 5. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu Özel Sayısı 1-157

Bartels, E.M., Juhl, C.B., Christensen, R.(2016). Aquatic exercise for the treatment of knee and hip osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2016;(3):CD005523.

Bethancourt, H.J., Rosenberg, D.E., Beatty, T., Arterburn, D.E.(2014). Barriers to and facilitators of physical activity program use among older adults. Clinical medicine & research. 2014. 12(1-2), 10-20.

Bolam, K.A., Uffelen, J.G., Taaffe, D.R.(2013). The effect of physical exercise on bone density in middle-aged and older men: a systematic review. Osteoporos Int. 2013; 24(11):2749-2762.

Chodzko-Zajko, W. J., Proctor, D. N., Fiatarone Singh, M. A., Minson, C. T., Nigg, C. R., Salem, G. J., Skinner, J. S. (2009). Exercise and physical activity for older adults. Medicine and science in sports and exercise, 41(7), 1510-1530. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3181a0c95c

Cifcili, S.S. (2020). Yaşlılarda Egzersiz. Aile Hekimliğinde Egzersiz. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.57-62.

Colberg, S.R., Albright, A.L., Blissmer, B.J., et al.(2010). Exercise and type 2 diabetes: American College of Sports Medicine and the American Diabetes Association: joint position statement. Exercise and type 2 diabetes. Med Sci Sports Exerc. 2010;42(12):2282-2303.

Distefano, G., Goodpaster, B.H. (2018). Effects of Exercise and Aging on Skeletal Muscle Cold Spring Harb Perspect Med 2018 Mar 1;8(3):a029785.doi: 10.1101/cshperspect.a029785.

Dunsky, A. (2019).The Effect of Balance and Coordination Exercises on Quality of Life in Older Adults: A Mini-Review. School of Human Movement and Sport Sciences, The Academic College at Wingate, Wingate Institute, Netanya, Israel. Front. Aging Neurosci., 15 November 2019.

Erdem, H.R., Sayan, M., Gökgöz, Z., Ege, M.R. ( 2021). Yaşlılarda Fiziksel Aktivite: Derleme. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;2:16−22. ISSN 2717-8439 E-ISSN 2717-9257

Erdoğan, M. (2017). Yaşlılar İçin Egzersiz Eğitimlerinde Güncel Yaklaşımlar; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Örneği. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017,2(2),174-185.

Eskiyurt, N., Karan, A. (2004). Geriatrik Rehabilitasyon ve Yaşlılarda Egzersiz. Klinik Gelişim Dergisi, Geriatrik Hasta ve Sorunları.Özel sayısı 2004;17:49-54.

Forbes, D., Forbes, S.C., Blake, C.M., Thiessen, E.J., Forbes, S.(2015). Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

Fredriksson, S.V., Alley, S.J., Rebar, A.L., Hayman, M., Vandelanotte, C., Schoeppe, S. (2018). How are different levels of knowledge about physical activity associated with physical activity behaviour in Australian adults?. PLoS One. 2018; 13(11).

Güneş, M., Şimşek, A., Demirer,B. (2020). Sarkopenik Yaşlı Bireylerde Dirençli Egzersiz Eğitiminin Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt 11, Sayı 4, 494 - 499, 2020

İşleğen, Ç. (2015). Yaşlılarda fizik aktivite ve hastalıklara etkisi – II. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2015; 54: Ek Sayı / Supplement 29-34

Karakaş, S. (2012). Yaşlanmanın Anatomisi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı. Turkish Fmily Physician Cilt: 3 Sayı: 1

Kırdı, N., Abit Kocaman, A. (2019).Yaşlanma sürecinde ve yaşlılık döneminde egzersizin önemi. Akdemir N, editör. Geriatri ve Gerontolojiye Disiplinlerarası Yaklaşım. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.32-8.

Lautenschlager, N.T., Cox, K.L., Flicker, L., et al. (2008). Effect of physical activity on cognitive function in older adults at risk for Alzheimer disease: a randomized trial [published correction appears in JAMA. 2009;301(3):276]. JAMA. 2008;300(9):1027-1037.

Lee, P.G., Jackson, E.A., Richardson, C.R. (2017). Exercise Prescriptions in Older Adults. University of Michigan School of Medicine, Ann Arbor, Michigan. Am Fam Physician. 2017 Apr 1;95(7):425-432.

McPhee, J.S., French, D.P., Jackson, D., Nazroo, J., Pendleton, N., Degens, H. (2016).Physical activity in older age: perspectives for healthy ageing and frailty. Biogerontology 2016;17:567–580. https://doi.org/10.1007/s10522-016-9641-0

Nicklas, B.J., Chmelo, E., Delbono, O., Carr, J.J., Lyles, M.F., Marsh, A.P. (2015).Effects of resistance training with and without caloric restriction on physical function and mobility in overweight and obese older adults: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2015;101(5):991-999.

Schutzer, K.A., Graves, B.S.(2004). Barriers and motivation to exercise in older adults. Prev Med 2004, 39: 1056-61.

Taylor,W.C., Blair, S.N., Cummings, S.S., et al. (1999).Childhood and adolescent physical activity patterns and adult physical activity. Med Sci Sports Exerc. 1999; 31: 118-23

Torlak, M.Ş. (2018).Yaşlanma ve Egzersiz. KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, https://www.orcid.org/0000-0002-8084-6203

Van der Pol, M., Hennessy, D., Manns, B. (2017). The role of time and risk preferences in adherence to physician advice on health behavior change. Eur J Health Econ. 2017;18(3):373- 386.

Waters, D.L., Ward, A.L., Villareal, D.T. (2013). Weight loss in obese adults 65 years and older: a review of the controversy. Exp Gerontol. 2013;48(10):1054-1061.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-26

Nasıl Atıf Yapılır

TOĞAÇAR, Şadan, SEZER, S. Y. ., & DEMİR, M. B. . (2022). Yaşlılıkta Egzersizin Kas-İskelet Sistemi Değişikliklerine Etkisi. Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 29–40. Geliş tarihi gönderen https://www.ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/1