Farklı Branşlardaki Sporcuların Güç Ve Kuvvet Parametrelerinin Karşılaştırılması


Özet Görüntüleme: 207 / PDF İndirme: 85

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Güreş, Boks, Güç, Kuvvet

Özet

Amaç: Bu çalışmada güreş ve boksör branşıyla ilgilenen sporcuların anaerobik güç ve kuvvet parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal Metod: Bu çalışmaya yaş ortalamaları 21,44 yıl olan, aktif olarak spor yapan 2 farklı spor branşından (Güreş n:36, Boks n:36) 72 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Ölçümler Monark marka bacak wingate ergometresi ve takei marka el ve sırt kuvveti dinamometreleri ile ölçülmüştür. Araştırma Karabük Üniversitesi Hasan DOĞAN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. IBM SPSS Statistics 22 programı istatistiksel analizde kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farklılıklar Bağımsız Student t-testi kullanılarak test edildi. Tüm analizlerde anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlendi. Bulgular: Sporcuların sırt kuvveti ve avarege power değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Pençe sağ ve pençe sol kuvvetleri incelendiğinde boks sporuyla ilgilenen bireylerin değerleri istatistiksel olarak daha yüksek olduğu belirlenirken peak power seviyesinde güreşçilerin değerleri istatistiksel olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (P<0,05). Sonuç: Performansın en önemli göstergelerinden birisi olan anaerobik güç ve kuvvet parametreleri düzeylerinin belirlenmesi gruplara arasındaki performans ve beceri düzeylerindeki farklılıklar, çalışmanın sonucunu etkilemiştir. Böylelikle branşlar arasındaki güç ve kuvvet değerleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimler: Güreş, Boks, Güç Kuvvet

Referanslar

Aktaş, S. (2019). Elit Sporcuların Alt-Üst Ekstremite Güç ve Kuvvet Parametrelerinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Konya.

Altunsoy K, (2014). Aerobik Egzersiz ve Kombine Egzersiz Uygulamalarının Vücut Kompozisyonu ve Dinelenim Metabolik Hız Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bolu.

Ambrozy, T, Rydzik, Ł, Obmiński, Z, Klimek, A.T, Serafin, N, Litwiniuk, A. and Czarny, W. (2021). The impact of reduced training activity of elite kickboxers on physical fitness, body build, and performance during competitions. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (8), 4342.

Demirkan E, Ünver R, Kutlu M, Koz M. (2012). Genç elit güreşçilerin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2 (6): 140.

Günay, M., Tamer, K., Cicioğlu, İ. (2006). Spor fizyolojisi ve performans ölçümü. Ankara: Baran Ofset.

Heyward, V. H. (2002). Advenced Fitness Assessment and Exercise Prescription. Human Kinetics Books, 4th Edition.

Jelana Z, Otto F, Nikola G. (2009). Maximal anaerobic power test in athletes of different sport disciplines. Journal of Strength and Conditioning Research. 23 (3): 751-754.

Karatosun, H. 2010. Antrenmanın Fizyolojik Temelleri Üçüncü Baskı Altundağ Matbaası, Isparta.

Martinez-Abellan A, Garcia-Pallares J, Lopez-Gullon JM, Otegui XM, Banos VM, MartiezMoreno A. (2010). Factores anaerobicos predictores delexito en lucha olimpica. Cuadernos de Psicologia del Deporte.10: 17-23.

Özkan, A., Aşçı A, Açıkada, C. (2007). Determination of the optimal load fort he wingate anaerobic test. IV İnternatinal Mediterranean Sport Sciences Congress p108. 9-11 November. Antalya. Türkiye.

Özkan A, Köklü Y, Ersöz G. (2010). Anaerobik Performans ve Ölçüm Yöntemleri. Ankara. Ofset Matbaacılık.

Reiser, R.F., Maines J.M., Eisenman, J.C., Wilkinson, J.G. (2002). Standing and seated wingate protocols in humamn cycling. A comparison of Standard parameters. European Journal of Applied Physiology;88: 152-157.

Roth SM, Martel GF, Ivey FM, Lemmer JT, Metter EJ, Hurley BF, 2000, High-Volume, HeavyResistance Strength Training and Muscle Damage in Young and Older Women, J Appl, Physiol: 88 (3): 1112-1118.

Savucu, Y., Bıçer, Y., Çınar, V. ve Pala, R. (2009). “Türk ve Ukrayna boks milli takımının bazı fiziksel uygunluk değerlerinin karşılaştırılması”. Sport Sciences, 4 (3), 154-161.

Sezer, Y. S., Çelikel, B. E., Gür, E., & Savucu, Y. (2017). Okçularin el kavrama kuvvetine birim antrenmanin etkisi effect of unit exercise on hand grip strength of the archers. International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences, 24, 14-26.

Yonca, S. S., Engin, Ç. B., Serdar, Y. A., Mustafa, K., & Yüksel, S. (2017). The Effects of Unit Exercises on the Hand Grip Strength of Arm Wrestlers. Journal of Education and Training Studies, 5(6), 196-201.

Song Thomas, M.K., (2007). Cipriano, N.: Effects Of Seasonal Training On Physical And Physiological Anaerobic Performance Of Elite Young Wrestlers. Journal Of Spoorts And Medicine. 6(Cssı-2): 34-38.

Şenel, Ö, Taş,, M., Harmancı, H., Akyüz, M., Özkan, A., Zorba, E. (2008). Güreşçilerde Vücut Kompozisyonu İle Anaerobik Performans, Bacak Kuvveti Ve Sırt Kuvveti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi.10.Uluslar Arası Spor Bilimleri Kongresi Ekim , Bolu.

Vardar, S.A. Tezel S, Öztürk L, Kaya O. (2007). The relationship between body composition and anaerobic performance of elite young wrestlers. Journal of Sports Science and Medicine.6 (2) 34-38.

Yıldız, A.S. 2012. Aerobik ve anaerobik kapasitenin anlamı nedir? İstanbul. Solunum Dergisi. 5 (2): 1.

Zorba, E., Ziyagil MA, Erdemli İ, 1999. Türk ve Rus Boks Milli Takımlarının Bazı Fizyolojik Kapasite ve Antropometrik Yapılarının Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1: 17-28.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-17

Nasıl Atıf Yapılır

ŞAHİN, M. (2023). Farklı Branşlardaki Sporcuların Güç Ve Kuvvet Parametrelerinin Karşılaştırılması. Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 87–94. Geliş tarihi gönderen https://www.ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/31