Forthcoming

Judo Antrenman Modellerinde Beceri Geliştirme Süreci


Özet Görüntüleme: 40 / PDF İndirme: 17

Yazarlar

  • Murat AKDAĞ Dicle Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
  • Hasan Aykut AYSAN Dicle Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Anahtar Kelimeler:

Judo, Antrenman Modelleri, Beceri Gelişimi

Özet

Kökenleri Japon geleneğine derinlemesine dayanan Judo, salt spor alanının ötesine geçer; derin bir felsefeyi bünyesinde barındırır ve bir yaşam biçimi olarak hizmet eder. 19. yüzyılın sonlarında Jigoro Kano tarafından kurulan bu dövüş sanatı, yalnızca fiziksel beceriler kazandırmakla kalmamakta, aynı zamanda zihinsel disiplini, etik ilkeleri ve derin bir saygı duygusunu da geliştirmektedir. Judonun özü, uygulayıcıların iyi yapılandırılmış ve etkili bir eğitim modelini yönlendirmesini gerektiren kişisel gelişime bütünsel yaklaşımında bulunmaktadır (Drid et al., 2021). Bu çalışma, judo sporunda farklı beceri düzeylerine hitap etmek ve sonuçta sporcular için kapsamlı ve dengeli bir gelişme yolculuğunu teşvik etmek üzere tasarlanmış çeşitli judo antrenman modellerinin inceliklerini belirtmeyi amaçlamaktadır. Çalışma çeşitli literatür bilgilerden faydalanılarak araştırma yöntemlerinden derleme çalışması olarak yapılmıştır. Judo antrenman modellerinin çok yönlü doğası, judokaları salt fiziksel ustalığın ötesine geçen, judonun ruhunu ve felsefesini kapsayan dönüştürücü bir yolculuğa çıkmaya çağıran bir rehber görevi görmektedir.

 

Referanslar

Ataklı, M. (2022). Milli judocuların sosyal zekâları ile sportmenlik davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master's thesis, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi).

Bagadirova, S. K. (2020). Psychological aspects of design and implementation of training model in judo. Theory and Practice of Physical Culture, (6), 47-49. Özer, D. (2020). Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Beden Eğitimi ve Spor. Nobel Yayıncılık. Ankara.

Campos, B. T., Penna, E. M., Katsuragi, A. T., Porto, L., Miyata, F. K., Albuquerque, M. R., ... & Prado, L. S. (2020). Neuromuscular and physiological responses to different training loads in Randori of elite judo athletes. Motriz: Revista de Educação Física, 26.

Cıbır, İ. T. (2023). 6-9 Yaş Grubu Ritmik Cimnastik Ve Judo Sporculurının Motor Yeterlilik Farklarının Incelenmesi (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi (Turkey)).

Çiftçi, İ. (2023). Spor Branşları Ve Sınıflandırılması. Spor & Bilim 2022-Iı, 7.

da Silva, L. S., Neto, N. R. T., Lopes-Silva, J. P., Leandro, C. G., & Silva-Cavalcante, M. D. (2022). Training protocols and specific performance in judo athletes: A systematic review. The Journal of Strength & Conditioning Research.

Demiral, Ş., Aksu, A., Nazıroğlu, M., & Uzun, E. A. (2023). 7-10 Yaş Grubu Çocuklarda Yapılandırılmış Rekreatif Etkinlikler: Uzun Vadeli Sporcu Gelişim Modeli (Antrenmanı Öğrenme Evresi). Efe Akademi Yayınları.

Derek, A., Karninčić, H., Franchini, E., Krstulović, S., & Kuvačić, G. (2021). Different training methods cause similar muscle damage in youth judo athletes. Journal of Human Kinetics, 78(1), 79-87.

Doğru, Z., & İçağası, S. (2023). Self-Handicapping and Self-Esteem Levels of Judokas. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(3), 700-722.

Drid, P., Franchini, E., Lopes-Silva, J. P., Fukuda, D. H., Wells, A. J., Lakicevic, N., ... & Trivic, T. (2021). Health implications of judo training. Sustainability, 13(20), 11403.

Karaoğlan, M. F. (2023). Judocularda 8 haftalık core egzersiz programının çabukluk, çeviklik ve denge üzerine etkilerinin incelenmesi.

Maltsev, G. S., Ryabova, E. K., & Fomenkova, Y. V. (2021). General physical fitness model methdoilogy for beginner judokas.

Ouergui, I., Ardigò, L. P., Selmi, O., Levitt, D. E., Chtourou, H., Bouassida, A., ... & Franchini, E. (2020). Changes in perceived exertion, well-being, and recovery during specific judo training: impact of training period and exercise modality. Frontiers in Physiology, 11, 931.

Rossi, C., Roklicer, R., Tubic, T., Bianco, A., Gentile, A., Manojlovic, M., ... & Drid, P. (2022). The role of psychological factors in judo: a systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(4), 2093.

Torun, F. (2020). Elit judo sporcularının başarı algısı ve spora katılım güdülerinin incelenmesi (Master's thesis, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).

Uluç, S. (2023). Sporda sirkadyen ritim: bir derleme çalışması. Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 149-164.

Yalçın, Ö. M., Çaloğlu, M., Yıldız, R., Yıldız, N. Ş., Yeşilyurt, H., & Enginyurt, D. (2021). 12 Haftalık Judo Antrenman Programının Okul Öncesi Öğrencilerinin Dikkat Düzeylerine Etkisi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 51-66.

İndir

Yayınlanmış

2024-05-21

Nasıl Atıf Yapılır

AKDAĞ, M., & AYSAN, H. A. (2024). Judo Antrenman Modellerinde Beceri Geliştirme Süreci . Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1). Geliş tarihi gönderen https://www.ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/52