Forthcoming

Suriyeli Öğrencilerin Uyum Sağlamasının Önündeki Engellerin Kaldırılması


Özet Görüntüleme: 70 / PDF İndirme: 41

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Suriye, öğrenci, eğitim, uyum, Öğretmen adayları, Suriye, öğrenci, eğitim, uyum, öğretmen, idareci

Özet

Savaş sebebi ile ülkemize gelen Suriyeli öğrencilerin yaşamış oldukları eğitim-öğretim uyum sorunlarının ortadan kaldırılması ve uyumlarının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması amaçlanmıştır. Bu konuda literatür çalışması yapılarak Suriyeli öğrenciler hakkın bilgiler toplanmıştır. Bu bilgiler ışığında ülkemizde bulunan Suriyeli öğrenci sayısı tespit edilmiştir. Bu öğrencilerin okuldaki problemleri ile ilgili öğretmenlerimize sorular yöneltilerek bu soruların cevapları alınarak hangi alanlarda eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitler yapılarak öğretmenlerimizin yaşamış oldukları sıkıntıları kendilerinden dinleyerek, problemin çözümü için alınması gereken önlemler belirlenmiştir. Bununla ilgili olarak nitel bir çalışma yapılmıştır. Bu ankette 8 soru online olarak öğretmenler Google drive anket uygulaması ile yanıtlamaları istenmiştir. Bu anket sonucunda okullarımızda nasıl bir eğitim-öğretim uygulaması gerçekleştirileceği ile ilgili bazı bulgulara varılmıştır.

Anahtar Kelimeler; Suriye, öğrenci, eğitim, uyum, öğretmen, idareci

Referanslar

Erdoğan, M. M. (2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal kabul ve uyum araştırması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi.

Kap, D. (2014). Suriyeli mülteciler: Türkiye’nin müstakbel vatandaşları, Akademik Perspektif Dergisi, Aralık, s.30.

Külekçi Akyavuz, E., Gezeroğlu, E., & Toma, Ş. G. (2020). Suriyeli öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan sorunlarla ilgili okul yöneticilerinin görüşleri. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(1), 1-15

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Turan, S.). Ankara: Nobel Yayıncılık (Özgün çalışma, 2009).

Saklan E., Karakütük K., (2021) Türkiye’deki Suriyeli Eğitim Çağı Çocuklarının Eğitim Süreçleri Üzerine Bir Çözümleme Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl; 8(1): 51-76”

İnternet Kaynakları

https://pictes.meb.gov.tr/izleme/

K.1: Erkek, (34 Yaş);Türkçe öğretmeni

K.2: Kadın, (33 Yaş); Sosyal Bilgiler öğretmeni

K.3: Erkek, (38 Yaş); Matematik Öğretmeni

K.4: Erkek, (45 Yaş); Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen

K.5: Kadın, (28 Yaş); İngilizce öğretmeni

K.6: Kadın, (42 Yaş); Fen Bilimleri öğretmeni

İndir

Yayınlanmış

2024-04-06

Nasıl Atıf Yapılır

KULA, S., & KULA, S. (2024). Suriyeli Öğrencilerin Uyum Sağlamasının Önündeki Engellerin Kaldırılması . Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1). Geliş tarihi gönderen https://www.ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/44