Maksimal Kuvvet Egzersizlerinin Amatör Futbolcularda Bazı Performans Parametrelerine Etkisinin Araştırılması


Özet Görüntüleme: 281 / PDF İndirme: 234

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Futbol, Kuvvet, Sürat

Özet

Çalışmanın amacı, aktif olarak Kayseri 1. Amatör kümede mücadele eden    futbolculara uygulanan 8 haftalık direnç egzersizlerinin sürat, alt ve üst ekstremite kuvvet performanslarına etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır.  Çalışmamıza Kayseri ilinde amatör kümelerde mücadele eden yaş ortalaması 27,85±8,9yıl boy ortalaması 177,54cm vücut ağırlığı ortalaması 73,43±9,8 olan 19 Güneş spor futbol kulübü sporcuları katılmıştır. Araştırmada 8 haftalık süreçte devam eden saha antrenmanlarına ek haftada 2 gün maksimal kuvvet egzersizleri uygulanmış ön test son test olmak üzere 2 farklı zaman diliminde katılımcılar ölçümlere tabi olmuşlardır. Araştırmamızda deney grubu ortalamalarında 30 metre sprint testi hariç diğer ölçüm artma olduğu bulgusuna ulaşılmış ve bazı alt ve üst ekstremite ölçümlerinde p<0,05 anlamlı artış olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırma sonunda hazırlık döneminde uygulanan maksimal kuvvet antrenmanlarının amatör sporcularda bazı parametrelerde gelişim gösterdiği diğerlerinde anlamlı bir ilerleme olmamasının nedeninin sporcuların fiziksel ve yaşam biçimi gibi durumlardan kaynaklandığı açıklanabilir.

Referanslar

Bilimleri Dergisi, Cilt: VII, Sayı:1.

Akgün, N. (1994). Egzersiz Fizyolojisi. İ Ege Üniversitesi Basımevi: İzmir

Aslan, C. S., Koç, H. (2015). Amatör Futbolcuların Seçilmiş Fiziksel, Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Mevkilerine Göre Karşılaştırılması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10 (1), 56-65

Aslan, C. S., Eyüpoğlu., Karakulak, İ. (2018). "Profesyonel ve Amatör Futbolcuların Seçilmiş Vücut Kompozisyonu ve Motorik Özelliklere Etkisi. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi: 86-95.

Başer, E. (1996) Futbolda Psikoloji ve Başarı, Sporsal Kuram Dizisi: Ankara

Bompa, T. O., (1998). Antrenman Kuramı ve Yöntemi Ankara: Kültür Ofset

Bostancı, Ö., Taşmektepligil, Y. Ayyıldız, M. (2004). Amatör Futbolcularda Hazırlık Periyodunun Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelere Etkisi İ. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,

Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal Bilimleri İçin Veri Analizi Kitabı, PEGEM Akademi

Chapman S, Derse E, Hansen J. (2008). Soccer Coaching Manual. Los Angeles: LA84 Foundation.

Devecioğlu, Sebahattin; Çoban, Bilal; Karakaya, Yunus., (2014) Futbol Yönetimi ve Organizasyonların Görünümü. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi,5.1: 35-48.

Güler, D., (2007). Amatör futbolcularda müsabaka döneminde yapılan 7 haftalık futbol antrenmanlarının bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelere etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 44-51.

Gray, M., Football Injuries, 1980, Oxford Publishing Services, U.K

Uğraş, A. Özkan, H., Savaş, S. (2002). Bilkent Üniversitesi Futbol Takımının 10 Haftalık Ön Hazırlık Sonrasındaki Fiziksel ve Fizyolojik Karekteristikleri”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 22

Türkiye Futbol Federasyonu Yayınları., (1992) Türk Futbol Tarihi (1904-1991), Gül Basım Yayın Anonim Şirketi

İndir

Yayınlanmış

2022-09-07

Nasıl Atıf Yapılır

APAYDIN, M. B., & KAYA, B. (2022). Maksimal Kuvvet Egzersizlerinin Amatör Futbolcularda Bazı Performans Parametrelerine Etkisinin Araştırılması. Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2). Geliş tarihi gönderen https://www.ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/15